The unknow photo journalist

ENGLISH VERSION BELOW

Hey, David Van Mosselbeen hier, Nederlands is mijn moedertaal, maar druk me ook uit in het Frans en Engels. Ik beschrijf me als een digitale artist. Werkt in de computer industrie en fotografie sector sinds meer dan 20 jaar. Gevestigd te Brussel (Ukkel).

In verband met fotografie, hou ik enorm veel van licht, natuurlijk of artificieel licht. Het is niet voor niets dat ik een strobist ben. Het is geen ziekte, juist een technische terminologie om te omschrijven dat ik met externe flitsers werk. Ik hou van zacht licht om vormen en om het onderwerp beter tot zijn recht te laten komen. Publiceer ook meestal zwart wit foto's hoewel mijn foto's in kleur gemaakt worden, die ik naderhand bewerk tot mijn eigen zwart wit stijl. Dit is misschien ook de reden waarom ik smart lights thuis heb en ik ervan hou om die kleuren aan te passen volgens mijn humeur of behoeftes. Spreek ook tegen mijn lichten, maar alleen tegen de slimme. Eigenlijk is het tegen mijn Google speaker. Ze kan misschien super slim zijn, maar heb toch wel liever menselijk contact, ben zeer open en sociaal. Technologie is super fun, daar hou ik van.

Als u nog steeds aan het lezen bent, nog niet in slaap gevallen en nog steeds interesse hebt, het volgende deel is meer technisch en gaat over mijn IT gedoe.

Een technologie freak en ervaren in de verschillende 10 IT domeinen. Windows Desktop, Software & Sys Admin Engineer. Supporting Microsoft Windows workstations and servers, Debian and derivates GNU / Linux operating systems, LFS (Linux from scratch), computer networks, security, penetration testing, Cybersecurity & Hacking, development. UI / UX Design & Research, wireframe and high fidelity designer, product manager, database, web designer, web development knowledges. Supporting and creating content for different kind of tools and platforms like Content Management Systems (CMS) like WordPress, Drupal, Joomla, TurboGears, Plone, Zope. Some kind of All Round Full Stack product developer and manager. Making use of awesome good tools like the Adobe Creative Clouds products. Lightroom, Photoshop, Xd, Dreamweaver, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, but also tons of other good proprietary and Open Source tools to create or program custom things in Python, PHP and others like Blender to also do 3D related stuff for aviation simulators, like my Rans S-6S Coyote II for X-Plane ULM aircraft and my different Belgian sceneries and airfields for the X-Plane flight Simulator and the FlightGear Flight Simulator projects. See Also my computer graphics (CG) skills with my O-Bikes Project.

Zie ook mijn portfolios. Als fotograaf, geëxperimenteerd in het portret, verloving, trouw reportages, food en product photography.

Voel u vrij om mij te contacteren voor eenderd welk ICT project of foto shoot. Zie het Project Form of de Photography Book Form. U kan mij ook een lief berichtje achter laten met het klassieke Contact Form.

Tot binnenkort !

ENGLISH VERSION

Hello there, I'm David Van Mosselbeen, Flemish is my native language and also express myself in French and English. I describe myself as a technology geek. Working in the computer industry and photography sector for more than 20 years. Living in Brussels (Uccle).

About photography, I like very much light, natural or artificial. It's not for nothing also I'm a strobist. It's not an illness, just the technical term to describe a photographer who work with external flash lights. I like to use soft light to shape and please more the subject. I like curves and colors even if I mainly publish black & white photographs. My photographs are made in colors, then post processes them to my custom made black & white style. That's maybe also the reason I have smart lights at home and like to change the colors according to my mood or needs. I even speak to my lights, but only to the smart ones. Actually it is to my Google speaker, even if she can be super smart, I prefer human contacts as I'm very open and social. Technology is very fancy, I love that.

If you are still reading, not felt asleep and still interested, the next part is bit more technical and about my IT stuff.

Well experienced into the 10 different IT domains. Windows Desktop, Software and Sys Admin Engineer. Supporting Microsoft Windows workstations and servers, Debian and derivates GNU / Linux operating systems, LFS (Linux from scratch), computer networks, security, penetration testing, Cybersecurity & Hacking, development. UI / UX Design & Research, wireframe and high fidelity designer, product manager, database, web designer, web development knowledges. Supporting and creating content for different kind of tools and platforms like Content Management Systems (CMS) like WordPress, Drupal, Joomla, TurboGears, Plone, Zope. Some kind of All Round Full Stack product developer and manager. Making use of awesome good tools like the Adobe Creative Clouds products. Lightroom, Photoshop, Xd, Dreamweaver, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, but also tons of other good proprietary and Open Source tools to create or program custom things in Python, PHP and others like Blender to also do 3D related stuff for aviation simulators, like my Rans S-6S Coyote II for X-Plane ULM aircraft and my different Belgian sceneries and airfields for the X-Plane flight Simulator and the FlightGear Flight Simulator projects. See Also my computer graphics (CG) skills with my O-Bikes Project.

See also my portfolios. As photographer, experienced into Portrait, Engagement, Wedding, Food, Products photography.

Feel free to contact me for any projects or photography requirements. See the Project Form or the Photography Book Form. You can also leave a nice message with the classic Contact Form.

See You Soon !